Milyen tulajdonságot jelöl a magyar nyelvben a D ?

Milyen tulajdonságot jelöl a magyar nyelvben a D ?

2073
1
MEGOSZTÁS

Először is vegyünk szemügyre néhány szót és a hozzá tartozó képet:

D-omb (moun-D, hill)

domb

ho-D-ály

hodály

D-él (mi-DD-ay)

dél

D-obás

dobás

D-allam (melo-D-y)

dallam2

D-ől

dől

hol-D

hold

bár-D (bla-D-e, bar-D)

bárd

hege-D-ű

hegedű

D-agály (floo-D, ti-D-e)

dagály

D-agi (turgi-D)

dagi

lú-D

lúd

D-ongó (D-umble-D-ore)

dongó

bun-D-a

bunda2

me-D-ve

bunda

D-isznó

disznó

ben-D-ő

bendő

D-u-D-a

duda

D-i-D-i

kebel-breast

tü-D-ő

tüdő

hor-D-ó (barrel, woo-D)

hordó

bor-D-a

borda

bö-D-ön

bödön

kon-D-ér

kondér

D-innye

Whole and partial water melon on white background

 

ká-D

kád

la-D-ik

ladik

lá-D-a

láda2

D-ézsa

dézsa

tér-D

térd

kar-D (swor-D)

kard

ha-D

had

csor-D-a (her-D)

csorda

hor-D-a (hor-d-e)

horda

D-unyha (ei-D-er-D-own)

dunyha

D-una (D-anube)

duna

kö-D (~clou-D)

köd

noke-D-li (D-umpling)

nokedli

nu-D-li (noo-D-le)

nudli

D-arált hús

darálás

D-ér

dér2

bo-D-ri

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

komon-D-or

komondor

D-ália

dália

zöl-D

zöld

D-alia, D-eli, D-icsőség, D-iadal, D-üh, D-u-D-or, D-aganat, D-ió, D-ereglye, D-erék, D-erelye, D-erengés, pa-D, D-uhaj, tu-D-ás, D-ob, D-ög, D-urran, D-ísz, D-ívány, D-olmány, D-omó, D-onga, D-orong, e-D-ény, bá-D-og, ere-D, stb.

A fenti képeken jól látszik, hogy a D által jelölt tulajdonság a dagadás.

Szavaink a hangok által jelölt tulajdonság összetételek.

Aki először találkozik ezzel a megállapítással, kételkedik a helyességében, mert nem ezt tanulta az iskolában. Aki megnézi újra a képeket, rájön, hogy mégis csak van összefüggés a D és a dagadás képe között, mert valamilyen formán mindegyik domborodik, dudorodik.

Bemásolok ide egy részletet egy korábbi jegyzetből, hogy aki még nem találkozott vele, elolvashassa:

Az F azt jelenti, hogy FEL, FELÜL LÉVŐ.

FŐ, FEJ, FAL, FELHŐ, TEJ-FÖL, FESTÉK, FELÜLET, FORRÁS, FŐZ, FÁTYOL, FEDÉLZET, FÉSZEK, FEDŐ, FŰ, FA, F@SZ, FALLOSZ, FÜST, FÜGE, FÜGGÖNY, FAKAD, FÉNY, FOLT, FÖLD, stb.

FIELD = FÖLD

A termőföld, ami felül van, a legfelső talajréteg. Illetve úgy is érthető, hogy az alvilág feletti rész.

Rendkívül érdekesek azok a szavak, melyek gyökében szerepel a T + R.

TAR-t = TOR-ta

s-TOR-y = TÖR-ténet; his-TOR-y = TÖR-ténelem; TO-we-R = TOR-ony; TRA-ining ~ TOR-na; TOR-túra = TOR-ture; TO-u-R = TÚR-a; T-h-OR-ax = TOR; TOR-ach = TÖR-vény; TRO-pic = TÉR-ítő; mat-TER = TAR-talom; s-TOR-age = TÁR-oló; s-TRA-tegy ~ TER-v; s-TRU-del = RÉT-es; s-TRA-ta = RÉT-eg; h-AR-ves-T = TER-més; na-TUR-e = TER-mészet; ROOT = TÚR; corpo-RAT-ion = TÁR-sulás; c-REAT-ion = TER-emtés … és még sokan mások.

A T jelentése: TÁVOLODIK, TERJED (időben és térben). TABLE = TÁBLA; DANC-e = TÁNC.

Az R jelentése: RÉSZ.

A TOR-ta, TOR-ony, TOR-na, TÖR-ténet, stb. szavak mind-mind ugyanabból a KÉP-ből indulnak ki. Ez a KÉP az egymásra épülő, egymást követő részek látványa = T + R. A torony, a torta emeletei egymásra épülnek, a torna gyakorlat és a történet mozzanatai egymást követik, egy terv és egy túra is egymásra épülő, egymást követő szakaszokból áll össze.

POINT = PONT

s-POT = PET-ty, PAC-a, PONT, CSEPP; s-POT-ted = PÖT-työs; P-L-OP = P(L)OT-tyan; PIN-head = PAR-ány; PIS-s = PIS-ál; KIS-s = cSÓK (azaz KIS, KICSI, ami PICI > PUCI > PUSZI); PEC-k = PUSZ-i; PUS-sy = PUNC-i; P-imple, P-ustule, P-apule, s-P-ot = PAT-tanás; P-uny, P-inkie, shrim-P-y = a-PRÓ; P-age = a-PRÓ-d; PAT = PAS-kol, vereget, PONT-osan; PLANT = PALÁNT-a; PRI-me = PIR-kadás; STA-m-P, SPOT = PECS-ét; PL-ume, PAP-us = PEHELY; PILE = PIHE; PEER = PILL-ant, stb.

A P jelentése: KICSI.

PÖTTY, PATTANÁS, PICI, PACI, PICÚR, PACSI, CSÖPP, CSEPP, APRÓ, PECEK, PÖCS, PUNCI, PAGONYA, PASKOL, PALÁNTA, PARÁZS, PIRKAD, PEPECSEL, PÖCSÖL, PARÁNY, PECSÉT, PEHELY, PETE, PÉNZ, PENÉSZ, PIKKELY, PILLA, PILLANGÓ, PATAK, PIÓCA, SZIPOG, SZEPLŐ … és még sokan mások.

A pé a fent sorolt szavak mindegyikben azt jelenti, hogy kicsi.

Ezen kívül a pé sok helyütt még jelentheti azt, hogy

lapos:

PAPER = PAPÍR

dia-PER, na-PP-y, na-P-kin = PEL-enka; co-PE, na-PPE = PAL-ást; PAB-ouch = PAP-ucs; PLANK, PAL-e = PAL-ÁNK; stb.

PAPÍR, PAPLAN, LEPEDŐ, PELENKA, PÓLYA, PLÉD, PALÁST, PAPUCS, PALA, PALÁNK, PATA, TALP, LEPKE, PILLANGÓ, PALACSINTA, LEPÉNY, PITE, PITA, PENGE, PALLOS, PULISZKA, LAPÁT, KAPA, KALAP, KÉP, KALAPÁCS, PÖRÖLY, PALACK, LAPOCKA, ALAP, stb.

illetve azt, hogy puha:

PÉP, PÁC, PÁHOLY, PAMLAG, PAMUT, PAPLAN, PARAFA, PIHE, PÁSTÉTOM, PELE, PETYHED, PICSA, stb.

POINT = PONT

LIN-E, LAN-E = VO-N-AL

CIR-cle, RO-und = KÖR

GYR-e = ÁR-amlás (KÖR-forgás); RI-n-G = GYŰR-ű; AR-m = KAR; CRO-ss = KER-eszt; CIR-culation = KER-ingés; OR-bit, GYR-ate, CIR-cle round = KER-ing; CER-amics = KER-ámia; ti-RE = KER-ék; CAR-t = sze-KÉR; CRO-wn = KOR-ona; KI-ng = KIR-ály; s-EARC-h = KER-es; sw-OR-d = KAR-d; b-ARK = KÉR-eg; COR-tex = agy-KÉR-eg; CRU-st = Föld-KÉR-eg; GAR-den = KER-t; stb.

Aminek a formájában vagy mozgásában megjelenik a KÖR képe, annak az elnevezésében szerepel a K + R hang.

KERÉK, KERT, KERÍTÉS, KARIKA, KAROM, KÖRÖM, KARD, KORONA, KORONG, KORSÓ, ROKKA, KERÁMIA, KORBÁCS, HUROK, KIRÁLY, KÁRPÁTOK, KÖRTE, KERINGŐ, KORCSOLYA, KERESZT, KARVALY, KERING, KERES, KAROL, KÁRTOLÓ, KURBLI, KÖSZÖRŰ, SZEKÉR, KORMÁNY, KARAJ, KARÉJ, KRUMPLI, KRISZTUS, KERÍTŐ, KÖRÖZÉS, KERGET, UBORKA, KARIMA, KÓRUS, KARZAT, KÖRNYEZET, KÉREG, BUROK, KÓR, BOKOR, és így tovább …

HOUSE = HÁZ

HOM-e = HON; s-NO-w = ; H-eap = H-alom; (H)-ant = H-angya; H-air = H-aj; H-usk = H-éj; s-H-ip = H-ajó; H-alter, H-arness = H-ám; H-osiery = H-arisnya; H-e = H-ím; H-ull = H-üvely; H-aze = H-omály; H-eat = H-őség, etc.

A H azt jelenti: FED, TAKAR. Első hallásra ezt is nehéz elhinni, de ha kicsit tanulmányozzuk az alább felsorolt szavakat, könnyű belátni, hogy mindegyiknél megjelenik a fedés, takarás képe.

HÓ, HÁZ, HON, HAZA, HAMU, HALOM, HANT, HOMOK, HANGYA, HÉJ, HAJ, HAJMA, HAJÓ, HÁNCS, HÁM, HÁJ, HÚS, HOMÁLY, HIDEG, HŐSÉG, HARISNYA, HÍMPOR, HÁGÓ, HÜVELY, HOMLOK, HALÁNTÉK, HAS, HÁT, HAJT, HAZUGSÁG, HORZSOLÁS, HEG, HEGY, HARAPÁS, HIGANY, HÖMPÖLYÖG, HÁLÓ, HÁNYÁS, HÍD, stb.

IS-LAND = SZIG-ET

Az SZ által jelölt kép az el-VÁL-ás. Mindegy, hogy el-ki-le-szét-meg-válik, át- vagy meg-változik. Az alap értemény a VÁL: ahogy az egyik rész elkülönül a többitől.

in-SUL-ate = SZIG-etel; SAB-er = SZAB-lya; SAR-torial = SZAB-ó; S-mell = SZAG; ru-S-h = SZÁG-uld; SEC-tor, SEC-tion = SZAK-asz; stb.

SZAB, SZABAD, SZABÁLY, SZAG, SZAK, SZAKAD, SZÁNT, SZAPORODIK, SZAR, SZARV, SZÁRNY, SZEG, SZEGÉLY, SZÉKELY, SZENT, SZEL, SZÉP, SZESZ, SZIGET, SZIKLA, SZIKRA, SZIK, SZIL, SZILÁNK, SZÍN, SZÍNÉSZ, SZIROM, SZIRT, SZITÁL, SZIVÁRVÁNY, SZOMSZÉD, SZÓNOK, SZÜRKE, SZÜLETÉS, SZŰZ, stb.

NECK = NYAK

A magyarban az NY azt jelenti, hogy nyúlik, nő.

NŐ, NYŐ, FE-NYŐ, LÁNY, LEGÉNY, FÉNY, ÁRNYÉK, NYAL, NYÁL, NYÚL, NYÍL, NYÉL, NYŐL, NYELV, NYAK, NYALÁB, NYÁKONY, NYÁLKA, NYÁRS, NYAVALYA, NYERÍTÉS, NYAFOGÁS, NYEST, NYUSZT, GÖRÉNY, PATKÁNY, NYIROK, NYOM, NYÚJT, NYÚZ, TORONY, KÉMÉNY, NYOMOR, stb.

Mindegyik felsorolt szó egyik legjellemzőbb tulajdonsága a nyúlás.

Az eddigiek alapján levonhatunk egy érdekes következtetést a magyar nyelv felépítéséről. A betűket/hangokat és a belőlük alkotott szógyököket egy-egy jellemző tulajdonság alapján lehet csoportosítani.

Szavaink nem mások, mint a hangok által jelölt tulajdonság összetételek.

Néhány példa:

SZIVÁRVÁNY: SZ = VÁL, azaz egymástól elváló színek; R: RÉSZ, több részből tevődik össze; NY: NYÚLIK, nagyra nő az égen.

FELHŐ: FEL + HŐ, a hő hatására felszálló párából kialakuló képződmény

TEJFÖL: TEJ + FÖL, a tej felületén keletkező zsíros réteg

PAPÍR: LAPOS, PRÉSELT anyag, amire ÍR-ni lehet

KORONG: KÖR alakú, N: növekedés, G: folyamatosság. Itt a munkafolyamatot kell elképzelni, ahogy forog a korong, s formálódik, növekszik rajt az agyagtömbből a kerámia.

FURULYA: ahogy készül: FÚR-ják, FAR-agják, vannak rajta LYUK-ak, s végül bele lehet FÚJ-ni.

SZEKÉR: SZÁLLÍT + KERÉK

Házi feladat:

Mindenki keressen olyan idegen szavakat, amelyek a magyar nyelvből származnak ! A kereséshez és megértéshez nagy segítséget nyújtanak Varga Csaba könyvei. Néhány közülük:

AZ ANGOL SZÓKINCS MAGYAR SZEMMEL / THE ENGLISH LANGUAGE FROM THE
HUNGARIAN WIEW

ÓGÖRÖG: RÉGIES CSÁNGÓ NYELV

HAR avagy Európa 45.000 éves szellemi és nyelvi öröksége

A KŐKOR ÉLŐ NYELVE

AZ ELME EREDETE

Itt lehet megrendelni őket:

http://www.varga.hu/UJ%20HONLAP/KONYVESBOLT/SZERZOK%20SZERINT/_VARGA%20CSABA.html

Jó szelet és izgalmas felfedezéseket kívánok mindenkinek !

Vértes Olivér jegyzete, 2016. december 16.

 

1 hozzászólás

  1. Egy hang soha nem egyetlen értelmet képvisel. A D és V hangok három értelmet is a szóban: VáD – VéD, keDVes – DurVa, neDVes – herVaDó és mások. A V szétVálasztás: Völgy, Víz, Vásár, VeVő, a D ellentmondás: De, szétválaszt: Deszka. Ezeken kívül a fent is említett DagaD

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ